Publications (Dutch)

 1. Mudde, A.N., Willemsen, M.C., Gerards, F.M., & Dubois, V.E. (1989). Stoppen met roken: Een patiëntgerichte benadering. Medisch Contact, 44, 1456-1458.
 2. Willemsen, M., & Hoekstra, I. (1990). Community development: een nieuwe aanpak. Mededelingen Opbouwwerk, 9 (90), p. 5.
 3. Willemsen, M.C., & Vries, H. de. (1993). Stoppen met roken via de werkplek. Een onderzoek bij PTT-Telecom. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 71, 251-257.
 4. Assema, P. van & Willemsen, M. Community-projecten (1993). In: V. Damoiseaux, H.T. van der Molen, G.J. Kok (Eds.). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum (pp. 398-417).
 5. Willemsen, M., Vasse, R., & Vries, H. de. (1993). Gezondheidsbevordering in de arbeidssituatie. In: V. Damoiseaux, H.T. van der Molen, G.J. Kok (Eds.). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum (pp. 449-468).
 6. Willemsen, M.C., De Vries, H., & Meertens, N. (1994). Ophouden met roken: een advies op maat via de computer. Cordiaal, 2, 53-56.
 7. Willemsen, M.C., De Vries, H., & Genders, R. (1995). Roken op het werk: Ervaren hinder en steun voor niet-rokenbeleid. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 73, 448-454.
 8. De Vries, H., Willemsen, M.C., Brug, H., Dijkstra, A., & Berben, J. (1995). Voorlichting op maat: Een nieuwe interactieve voorlichtingsmethode. Tijdschrift Gezondheidsbevordering, 16, 59-70.
 9. Willemsen, M.C., De Vries, H., & Genders, R. (1996). Lange-termijnresultaten van twee ‘stoppen-met-roken’-bedrijfsprogramma’s. Gedrag & Gezondheid, 24, 165-172.
 10. De Vries, H., & Willemsen, M.C. (1996). Planmatige gezondheidsvoorlichting in de arbeidssituatie. In P. Baart, G. Roerink, & M. Selie. Gezondheidsbevordering op de werkplek: Toekomstige elementen van bedrijfsvoering. Amsterdam: NIA. p. 178-186.
 11. Caubo, M.E.J., Hollman, E., Kroodsma, A., & Willemsen, M.C. (1996). Breed draagvlak in bedrijf kan rookbeleid tot succes maken. Arbeidsomstandigheden, 72 (1), 27-29.
 12. Willemsen, M.C., Haartsen, A., Zeeman, G., & De Vries, H. (1996). Terugdringen van roken op de werkplek: Praktische richtlijnen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 74, 363-365.
 13. Van Capelleveen, C.J., Kuppens, R., Baart, P.C., Cools, C.M.M.G., Sonnemans, W.B.F., Van der Werf, S.C., & Willemsen, M.C. (1997). Werken aan gezondheid loont. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 75, 90-92.
 14. Willemsen, M.C., de Zwart, W.M., & Mooy, J.M. (1998). Effectiviteit van overheidsmaatregelen om het tabaksgebruik terug te dringen. In: E.W. Roscam Abbing (Ed). Tabaksontmoedigingsbeleid: Gezondheidseffectrapportage. Utrecht: Netherlands School of Public Health.
 15. Mudde, A.N., Vries, H.de, Dijkstra, A., & Willemsen, M.C. (1998).
 16.  Willemsen, M.C., Spruijt, R., & Kramer, R. (1999). Mission Incredible: Een niet-roken afspraak voor leerlingen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 31 (3), 33-36.
 17. Willemsen, M.C., & Kersten, W. (1999). Minderen, al dan niet ondersteund door farmaceutische middelen, is geen goed alternatief voor stoppen met roken. Cara-bulletin, 8 (3), 5-6.
 18. Willemsen, M.C. (1999). Nicotineverslaving: is ‘harm reduction’ mogelijk en wenselijk? Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen, 24, 57-124.
 19. Willemsen, M.C., & Zeeman, G. (2000). Strategieën om rokers met een lage sociaal economische status te bereiken: een regionale pilot van ‘Quit & Win’. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 78, 223-229.
 20. Hoogenveen, R.T., van der Lucht, F., Smit, H.A., & Willemsen, M. (2000). Starters, stoppers en herstarters: Veranderingen van rookstatus in de algemene bevolking. RIVM rapport 260751-003. Bilthoven: RIVM.
 21. Crone, M.R., Verlaan, M., Willemsen, M., van Soelen, P., Reijneveld, S.A., & Paulussen, T.G.W.M. (2001). De continuering van het gebruik van het voorlichtingsprogramma “Roken? Niet waar de kleine bij is”. Leiden: TNO-PG. [TNO-rapport 2001.14].
 22. Crone, M.R., Reijneveld, S.A, van Leerdam, F.J.M., Spruijt, R.D., &. Willemsen,. M.C. (2001). Preventie van (het beginnen met) roken bij jongeren uit het IVBO, VBO en MAVO. TNO-rapport PG/JGD/2001.020. Leiden: TNO-PG.
 23. Vink, J.M., Boomsma, D.I., & Willemsen, M.C. (2001). De genetische achtergrond van individuele verschillen in rookgedrag. Handboek Verslaving (E3300: pp. 1-22). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 24. Willemsen, M.C. (2001). Stoppen met roken: Welke groepen hebben speciale aandacht nodig? Caravisie, juni, 44-46.
 25. Willemsen, M., Vink, J., & Boomsma, D. (2001). Roken en erfelijkheid. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 79, 79-85.
 26. Willemsen, M. (2001). Het rookgordijn. De macht van de Nederlandse tabaksindustrie. [Boekbespreking]. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 79, 186-187.
 27. Den Exter Blokland, E.A.W., Engels, R.C.M.E., Hale III, W.W., Meeus, W., & Willemsen, M. (2002). Stoppen met roken door ouders en het beginnen met roken door vroeg-adolescenten. Gedrag & Gezondheid, 30, 313-326.
 28. Willemsen, M.C. Tabaksgebruik onder jongeren: mogelijkheden en onmogelijkheden voor het beleid. In: J. Jansen, A.J. Schuit, & F. van der Lucht (Eds.). (2002). Tijd voor gezond gedrag: Bevordering van gezond gedrag bij specifieke groepen. Bilthoven: RIVM/Bohn Stafleu Van Loghum. (pp 119-124).
 29. Willemsen, M.C., Wagena, E.J., & van Schayck, C.P. (2003). De effectiviteit van stoppen-met-rokenmethoden die in Nederland beschikbaar zijn: een systematische review op basis van Cochrane-gegevens. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 147, 922-927.
 30. Willemsen, M.C. (2003). Wat is bekend over de gevolgen van het langer dan 1 jaar gebruiken van Nicotinell en Nicorette? Wat over verslaving aan deze middelen? Longartsen Vademecum, 6 (8), 24 juni 2003.
 31. Willemsen, M.C. (2003). Is nicotinekauwgom verslavend? Vademecum Permanente Nascholing Huisartsen, 21 (48), 25 november 2003.
 32. Prins, G.J.J., & Willemsen, M.C. (2004). Niet roken in Nederland: wet- en regelgeving ter tabaksontmoediging. Handboek Verslaving (36, A 6050: pp. 1-20). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 33. Willemsen, .C., & van Bladeren, F. (2004). Ondersteuning bij stoppen met roken. Elsevier Gezondheidszorg: Medische Specials.
 34. Willemsen, M.C., Wagena, E.J., & van Schayck, C.P. (2004). De effectiviteit van stoppen-met-roken methoden. Longkruid, 196, april 2004, 6-11.
 35. Prins, G.J.J., & Willemsen, M.C. (2004). Tabakswetgeving in Nederland. Hartbulletin, 35 (4): 95-97.
 36. Van den Putte, B., Yzer, M.C., Brunsting, S., & Willemsen, M.C. (2005). Sociale invloeden op stoppen met roken. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 33, 262-272.
 37. de Beer, M., Willemsen, M., & Zeeman, G. (2005). Kijk eens wat vaker over de schutting. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 83, 472-473.
 38. Knol, K., Hilvering, C., Wagener, D.J.Th., & Willemsen, M.C. (Eds.). Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding. Utrecht: Lemma.
 39. Spijkerman, R., van den Eijnden, R., & Willemsen, M. (2005). Veranderingen in psychologische determinanten van roken bij jongeren tussen 1999 en 2004. Rotterdam: Instituut voor Verslavingonderzoek (IVO).
 40. Ten Berg, B., van den Putte, B., Yzer, M.C., Willemsen. M.C. (2006). Het verschil in gedragsdeterminanten van tijdelijke en succesvolle pogingen om met roken te stoppen. Gedrag en Gezondheid, 34, 344-360.
 41. Zeeman, G., Willemsen, M.C., & van Gennip, L. (2007). Foto’s op pakjes passen in overheidsbeleid om tabaksgebruik te denormaliseren. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 85, 234.
 42. Willemsen, M.C., & van Emst, A. (2008). Minderen: een alternatief voor stoppen met roken? Verslaving, 4 (4): 40-51.
 43. Willemsen, M.C., & Van Emst, A. (2008). Stimulerende middelen: Tabak. In: R. Kerssemakers, R. van Maarten, E. Noorlander & H. Vervaeke (Eds.). Alcohol en Drugs: Gebruik en misbruik. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (pp. 164-195).
 44. Spruijt, R.D., Willemsen, M.C., & Crone, M.A. (2009). De Rookvrije School: Trends in rookbeleid en voorlichting op scholen tussen 1999 en 2006. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 87, 69-73.
 45. Willemsen, M. (2009).  Tabaksverslaving: de impact van gezondheidsvoorlichting en hulpverlening op de totale populatie rokers.  Psychologie & Gezondheid, 38: 119-130.
 46. Willemsen, M.C. (2010). Het Nederlands tabaksbeleid in internationaal perspectief: Van hekkensluiter naar trendsetter. In: STIVORO. Van onderop en van bovenaf. Den Haag: STIVORO.
 47. Wiebing, M.A., Bot, S.M, & Willemsen, M.C. (2010). ‘Rokers verdienen ’n beloning’, de 24-uur-niet-rokenactie: Blootstelling, deelname en effect op stopbereidheid bij hoge en lage welstandsgroepen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 88: 435-441.
 48. Willemsen, M. (2011). Roken in Nederland: De keerzijde van tolerantie (oratie). Maastricht: Maastricht University.
 49. Nagelhout, G. E., Willemsen, M. C., Van den Putte, B., Crone, M., Segaar, D., De Vries, H. (2011). Campagnes over schade van roken zijn absoluut noodzakelijk. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 5, 258-260.
 50. Wiebing, M.A., Bot, S.M, & Willemsen, M.C. (2010). ‘Rokers verdienen ’n beloning’, de 24-uur-niet-rokenactie: Blootstelling, deelname en effect op stopbereidheid bij hoge en lage welstandsgroepen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 88: 435-441.
 51. Nagelhout, G.E., van den Putte, B.S.J.H.M. de Vries, H., & Willemsen, M.C. (2011). Krantenberichtgeving over het roken in de horeca: Een inhoudsanalyse. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 39(3), 4-16.
 52. Willemsen, M.C., van Kann, D., & Jansen, E. (2012). Stoppen met roken: ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een massamediale campagne. In: J. Brug, P. van Assema, L. Lechner, (Eds.). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum.
 53. Nagelhout, G. E., Willemsen, M. C., & De Vries, H. (2012). Een écht rookvrije horeca is ook mogelijk in Nederland. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 90, 344-346.
 54. Huisman, F., van der Meer, R.M., de Beer, M.A.M., van Emst, A.J., & Willemsen, M.C. (2013). Decentralisatie van tabaksontmoediging: rookbeleid tussen wal en schip. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91: 52-59
 55. Meijer, E., Gebhardt, W.A., van Laar, C., Willemsen, M. & Dijkstra, A. (2013). Het belang van zelfidentiteit en groepsidentiteit als voorspellers van kernreacties op het horecarookverbod. ASPO jaarboek 2013, pp. 137-139.
 56. Nagelhout, G.E., Wiebing, M.A., van den Putte, B., de Vries, H., Crone, M., Bot, S.M., & Willemsen, M.C. (2014). ‘Ik wed dat ik het kan!’: Bereik en effect van een entertainment-education strategie voor stoppen met roken bij laag-, middelbaar en hoogopgeleide rokers. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92: 84-92.
 57. Nagelhout, G.E., Willemsen, M.C., & Pieterse, M.E. (2014). Als de inspecteurs slapen: Mysteryshoppen door jongvolwassenen bij handhaving tabak- en alcoholwetgeving en de casus van overtredingen van het rookverbod in cafés in de avond en nacht. Tijdschrift voor Toezicht, 3.
Advertisements